բոլորակաձեւ


բոլորակաձեւ
բոլորակաձեւ

Mowradyan 1993: 332 (section 3)

Փիլ.

Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

  • ԲՈԼՈՐԱԿԱՁԵՒ — (ի, կամ ոյ.) NBH 1 501 Chronological Sequence: 6c, 10c, 14c գ.ա. Բոլորակ ձեւ, եւ ձեւով. *Քանզի միշտ բոլորակաձեւն քան զուղղագիծսն ʼի տեւելն հաստատուն է. Փիլ. լիւս.: *Երկնից գոլ բոլորակաձեւ. Առաք. մոլ.: *Աշխարհս բոլորակաձեւ է, գնդաձեւ. Կեչառ. Պտմ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԱԿԱՏԵՍԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 501 Chronological Sequence: 7c գ. Ունելն զտեսիլ բոլորակաձեւ. բոլորակութիւն. *Կենդանատեսակաց բոլորակատեսակութիւն. Շիր. իբր կենդանակամար …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԱԿԵՐՏ — ( ) NBH 1 501 Chronological Sequence: 10c ա. Բոլորակաձեւ շինեալ. բոլորշի. եւ Համօրէն. *Բոլորակերտ գնդաձեւութիւն արեգական. Նար. յովէդ.: *Բովանդակեցան բոլորակերտ աշխարհայնոցս սահմանք. Արծր. ՟Ա. 1 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԱՁԵՒ — (ի, ից.) NBH 1 502 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c ա. κυκλοτερής rotundus, teres Բոլորակաձեւ. բոլորշի. կլոր, կլորակ. ... *Բոլորաձեւ գծոց կազմեալ կերպարան. Փիլ. տեսական.: *Շրջանակն զբոլորաձեւ կերպարանս յերկրի յայտ առնէ. Ոսկ. ես.:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ԲՈԼՈՐԱՏԷԳ — ( ) NBH 1 502 Chronological Sequence: 8c ա. Որոյ տէգն կամ սայրն է բոլորակաձեւ, այսինքն գունտ բրգաձեւ. *Նշան եթող զեզեր ծովուն մեծի զնիզակն իւր զբոլորատէգ. Խոր. ՟Բ. 8 …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՇՐՋԱԲԵՐԱՁԵՒ — ( ) NBH 2 0495 Chronological Sequence: Unknown date ա. περιφερής . Որոյ ձեւն է շրջաբեր. բոլորակաձեւ. պարբերական. *Զձեւն՝ որ է շրջաբերաձեւ, ʼի գնդատեսակ մարմնոջ զսա կապեցին, զոր այժմ գլուխ անուանեմք. Պղատ. տիմ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

  • ՊԱՐԱՁԵՒ — ( ) NBH 2 0627 Chronological Sequence: Early classical ա. Շուրջ բոլորեալ. բոլորակաձեւ. *Պարաձեւ բակք աստեղաց. Ոսկ. ես …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.